Trải nghiệm đọc

Đây là chu trình thường có của mình với việc đọc.

Lần 1:

  • Nghiến ngấu & thu nạp
  • Trạng thái đầu óc: Thoải mái & Ít phản biện
  • Có thể bỏ qua những đoạn chi tiết quá khó, nắm ý chính thôi.

Lần 2 trở đi:

  • Tập trung đọc lại cái cần hiểu sâu hơn
  • Phản biện liên tục.
  • Tìm mọi cách hiểu rõ hơn vấn đề trước bị vướng mắc

Tất cả các lần, đều có một sự “tiến bộ” mới: đó là gạch lung tung và viết linh tinh bên lề sách.

Hãy trở thành người đọc khó tính để là một người viết tốt.

Trải nghiệm đọc

One thought on “Trải nghiệm đọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.