Viec.Co blog

Do làm trong lĩnh vực mới, Nhân sự, mình cái gì cũng phải học. Học từ những thứ cơ bản kiểu như Hiring vs. Recruitment thì khác gì nhau; cho tới những chuyện rộng lớn hơn của thị trường, hay cụ thể như các tác vụ của Phòng nhân sự.

Học hỏi này là quá trình tích lũy, may được cái team có cái văn hóa học và nhặt nhạnh/ sắp xếp/ tổ chức kiến thức liên tục. Trong đó, blog Viec.Co là phần bên mình chia sẻ ra bên ngoài về các kiến thức thị trường.

Thật ra nó cũng là lời cảm ơn tới các anh chị Nhân sự, đã dành thời gian với tụi mình chia sẻ, và dạy những thứ cực kì nền tảng & cơ bản cho đội mình. Chia sẻ lại, vừa là học, vừa là sự tri ân tới các anh chị.

 

Viec.Co blog

One thought on “Viec.Co blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.