“Tồi vê”

Ai cũng lười cả, vượt lên cái lười đó là sự ra đời của blog này!

Thế là đủ cho cái sự tồn tại của nó nhé!

Cập nhật ngày 18/10/2013

Mình đang làm ở Tiki.vn – được hơn 2 năm kể từ thời điểm viết ra cái dòng này.

Công việc của chúng tôi – nói một cách tẻ nhạt là để giải cứu thế giới.
Nói một cách hay ho là để xây dựng một lòng tin tới người Việt Nam rằng – trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt!!!

Canhpx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.