Startup Saving Mode

Viết cho Covid/ Crisis nói chung.

Hơn lúc nào hết, giờ startup phải chuyển mình về chế độ “saving mode” giống như trên laptop khi không cắm được xây sạc vậy, với các ý nghĩa sau

 1. Làm “ít”
  Chỉ làm những gì trọng yếu nhất. Ưu tiên

  1. Cái gì ra cash nhanh
  2. Cái gì ra revenue
  3. Cái gì không tạo ra 1 & 2 thì có một trong hai kịch bản
   1. Vẫn làm được với ít nguồn lực hơn (cắt giảm/ tự động hóa…)
   2. Cắt hẳn, dồn nguồn lực cho 1 & 2.
 2. Làm “nhiều”
  Anh em phải cày nhiều hơn. CEO cũng đéo được ngại việc “bẩn tay”. Sẵn sàng lội xuống bùn cùng anh em từ việc làm sâu sát kế hoạch, cho tới đi onboarding KH. Lúc này là thần chú của Paul Graham hiệu nghiệm “Do thing that don’t scale“.
 3. Tập trung quản lý mức năng lượng ~ ở đây là máu
  Tóm lại là phải theo dõi Runway và tracking sát cash-in/ out. Giai đoạn này giống như ngắt nguồn vậy, năng lượng sẽ xuống từ từ mà méo biết bao giờ cái sạc mới giao tới mình. Doanh nghiệp có funding cũng cần có tư duy thế. Gió đã đổi chiều từ cuối năm 2019, giờ founders có thể kì vọng NĐT không kì vọng một cái sự tăng trưởng điên cuồng nữa. Vì vậy, hãy cân bằng giữa tăng trưởng, tối ưu cỗ máy, và hướng tới việc doanh thu phải lớn hơn chi phí biến đổi. Hiểu là tiền đầu tư sẽ chỉ sử dụng đầu tư vào các tài sản dài hạn (hệ thống/ dữ liệu…), và rõ ràng về triển vọng lợi nhuận (pathway to be profitable)
 4. Quản lý kịch bản xấu nhất
  Xác định pin/ sạc/ điện không đến thì phải làm sao.

  1. Cho ngủ đông
  2. Pivot luôn từ mô hình heavy asset/ cash burn thành lightweight
   (Cách Ben đã làm với Loudcloud ~ AWS thời những năm 99, thành Software company ~ SaaS với các ông lớn lắm servers)
  3. Tạo ra nguồn thu mới để tiếp tục tồn tại?
 5. May.
  Đến với team nào work hard (probability).

Bài viết phản ánh góc nhìn của founder cho startup giai đoạn early.

Startup Saving Mode