[PB4] Anh/ chị ấy/ Tôi đã từng làm [xyz].

Đây là kiểu lập luận rất đáng sợ, vô nghĩa không đem lại giá trị gì cho một cuộc tranh luận. Việc ai đó làm ở công ty X, học trường Y tiếng tăm là điều tuyệt vời. Nhưng điều đó không có nghĩa cái gì người đó nói ra, chia sẻ đều đúng.

  1. Một cuộc tranh luận lành mạnh sẽ tiếp diễn nếu sau đoạn [xyz] trên nó kèm theo chuỗi lập luận/ dẫn chứng cụ thể để thuyết phục người nghe vì dữ liệu, vì lập luận, chứ vì […]éo gì ông này hay bà kia làm/ học ở trường xịn.
  2. Với khi họ dùng phong cách [xyz] ở trên thì phải tự hỏi mấy câu
  • Cty này to thế nào? Liệu anh/ chị này có biết hết cty đây để nói về chủ đề này đáng tin cậy không? Và lưu ý, cty càng to, càng tên tuổi, xác suất người đó làm ở một phần rất nhỏ trong đơn vị này càng cao. Thế thì chắc éo gì xác suất người này nói đã đúng nếu không phải là mảng miếng họ chịu trách nhiệm
  • Điểm họ thuyết phục mọi người có phải là điều mặc định, mang tính cốt lõi mà cả cty này ngấm vào máu như văn hoá không để lời nói này là đáng tin cậy.
  • Đây có phải chuyên môn/ phạm vi công việc người này để có tiếng nói đáng tin cậy về chủ đề các bên đang tranh luận không?!
  • Giai đoạn, bối cảnh, chủ đề thảo luận hiện tại có điểm cốt lõi gì giống với cái công ty kia không để mà áp dụng và chia sẻ này là liên quan?

Thật ra quan trọng không phải chuyện họ đến từ đâu, như thế nào? Quan trọng là họ chia sẻ được góc nhìn gì mới với hệ thống lập luận và dữ liệu hậu thuẫn ra sao. Họ có đưa cho ta một góc nhìn mới, làm anh em bừng sáng thêm miếng nào không?

Khi làm việc trong một nhóm thật sự mạnh, cái chiêu “đã làm/ học ở xyz” xong rồi “.” không nói thêm gì nữa sẽ làm các cuộc tranh luận trở nên rất nghèo nàn và nhạt nhẽo. Hai kịch bản, hoặc bạn sẽ ra khỏi team, hoặc người giỏi ra khỏi team.

Về việc sử dụng uy tín của người này người kia, thật ra chả có gì sai cả. Đến viết nghiên cứu khoa học cũng vậy, bài viết luôn cần trích dẫn các tài liệu kinh điển có lượng trích dẫn lại rất cao. Nhưng điều này không đồng nghĩa với sự lười nhác trong tư duy.

[PB4] Anh/ chị ấy/ Tôi đã từng làm [xyz].