Kinh nghiệm thi Supply Chain Comprehensive Exam (MM SCM)

Hôm nay có kết quả chính thức kì thi cuối cùng của khóa học Supply Chain của MIT, Comprehensive Final Exam Test (CFx). Gọi là kết quả chính thức vì mặc dù tôi đã biết điểm mình ngay sau khi thi xong nhưng vẫn cần chờ MIT thực hiện việc một chu trình xét duyệt để đảm bảo không có việc gian lận trong thi cử. Đậu (yêu cầu 60%), được 81% với 95% Quantitative & 67% Qualitative. Cân nhắc một hồi, tôi quyết định viết vài dòng tổng kết cho chính mình vì quả thật là quá trình ôn thi tôi ngộ ra được vài thứ nên muốn ghi lại. Mặc dù tôi hiểu về hiệu quả bài viết trên tiêu chí số người đọc hoặc cho người thi trong tương lai thật sự tận dụng được nó sẽ không nhiều lắm. Nói thế này vì theo tôi ước tính trong 1177 thí sinh đầu tiên trên thế giới qua được 5 khóa học của MIT để đạt chuẩn dự thi, thì cũng chỉ có hơn 800 một chút là quyết định bỏ ra $600 để thi. Hơn nữa, số người ở Việt Nam đạt chuẩn trong lần này là 0.3%. Tạm ước tính là có khoảng 2.5 người Việt Nam thi cùng đợt. Tuy nhiên, tôi nghĩ con số này rồi cũng sẽ tăng vì các bạn đã & đang làm Tiki cũng phải tới 4 – 5 bạn có khả năng sẽ tham dự kì thi ngày trong đợt tiếp theo là tháng 01/2018.

Bài viết này cấu trúc đơn giản hai phần:

  1. Kinh nghiệm việc học
  2. Kinh nghiệm lúc thi

Continue reading “Kinh nghiệm thi Supply Chain Comprehensive Exam (MM SCM)”

Kinh nghiệm thi Supply Chain Comprehensive Exam (MM SCM)