Sự khác nhau của Hiring vs. Recruitment

Học làm nghề nhân sự, mình phải học những thứ basic kiểu như câu hỏi trên “Hiring” và “Recruiment” thì khác gì nhau. Khi đặt được câu hỏi, 69.96% sẽ có câu trả lời. Và quả thật, không thể tin nổi, câu hỏi này lần này được trả lời không phải bậc thời Nhân sự mà lại từ… bậc thầy Marketing Seth Godin.

Và toàn bài trả lời của bác ở đây: “The difference between hiring and recruiting“. Tóm tắt sự khác nhau như sau

  • Hiring: Ý là tuyển kiểu dễ hơn, thường dùng cho các vị trí bán lẻ. Hiring thì tập trung vào đoạn gửi đề nghị nhận việc rồi.
  • Recruitment: Thì ý là gắt hơn, cần phải tìm người tốt nhất để phù hợp cho vị trí đó. Và Recruitment là còn có hàm ý phải thuyết phục họ bỏ một cái gì họ đang làm để gia nhập vị trí mới mình đang đề nghị

Ngoài ra cũng có vài câu trả lời trên các kênh như Quora với vài thêm thắt nữa.

Mỗi ngày nhặt thêm chút về ngành mới này thấy cũng rất thú vị 🙂

Sự khác nhau của Hiring vs. Recruitment