Chi phí của Lòng tin

Nghĩ luẩn quẩn về vài từ khóa như “lòng tin”, “lòng tin chiến lược” – cụm từ được thủ tưởng sử dụng trong bài phát biểu tại Shangrila và thế là ngồi xuống viết* lại vậy.

Chi phí cho lòng tin thật sự lớn. Ví dụ như trong ngành tôi đang làm là Thương mại điện tử, gần như từ niềm tin là từ đi đâu cũng nghe thấy. Hội thảo tổ chức tốn tiền rồi cũng hao hao nhau và rồi lại quay về chuyện tin nhau. Khách hàng không tin tưởng công ty thì thanh toán trả sau. Tốn cả đống tiền vận chuyển đến nơi thì hủy đơn hàng chẳng hạn. Không tin khách hàng thì công ty đưa ra chính sách chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại. Cả một vòng luẩn quẩn. Nói chung, ở cái ngành TMĐT này, chúng ta còn đang loay hoay để giải được bài toán “lòng tin” rất khoai này.

Và có vẻ niềm tin là cái không chỉ thiếu trong mỗi cái thị trường TMĐT. Nó gặp phải ở khắp nơi, ngành ăn uống, trong các cơ quan đoàn thể, trong chuyện yêu đương – nói chung đủ cả.

Continue reading “Chi phí của Lòng tin”

Chi phí của Lòng tin