5 lý do để nên tham gia một câu lạc bộ hay tổ chức tình nguyện thời đại học

Bài mình viết cho blog của Việc Có. Cũng có thể nói nó là một lời cảm ơn tới những người giúp mình hồi học đại học & làm các thể loại tình nguyện.

1. Cho đỡ rảnh

Thừa nhận đi, học không vất vả tới vậy. Và dù có vất vả, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian trống để lướt Facebook, xem Instagram hay Youtube. Thời gian này hoàn toàn có thể tận dụng để tham gia một câu lạc bộ, mà thời gian của nó chỉ khoảng vài giờ/ tuần.

Mặt khác, và điều này càng đúng với sinh viên năm nhất, năm hai, các bạn không dễ để có việc làm. Hoặc nếu có, khả năng khá cao là việc đó trả không cao cũng như học được khá ít từ nó. Và những việc như vậy, bạn sẽ tương đối chóng chán. Continue reading “5 lý do để nên tham gia một câu lạc bộ hay tổ chức tình nguyện thời đại học”

5 lý do để nên tham gia một câu lạc bộ hay tổ chức tình nguyện thời đại học